polski   English  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to delicious
  • Add to digg

Edition description

Zapis aktu ugody pomiędzy Samuelem Majewiczem a Mustafą Murza, Mustafą Ryzwanowiczem, Janem Ryzwanowiczem i Sebastianem Dawidowiczem, Wilno 28 czerwca 1766 r.

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!