polski   English  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to delicious
  • Add to digg

Edition description

„Wiadomość o seminariach i szkołach w litewskiej i mińskiej guberniach przy unitskich [!] bazyliańskich klasztorach i pod zarządzeniem bazylianów znajdujących się do Brzeskiego Unitskiego Konsystorza od opata Leszczyńskiego i prowincjała bazyliańskich klasztorów w brzeskiej diecezji będących Paschażego Leszczyńskiego”

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!