polski   English  

Biblioteka

Wyszukiwanie w indeksach

Informacje

Statystyki

Liczba publikacji: 11349

Obecnie czytających: 1117

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-12-01: 18583341

Kanały RSS

OAI

Misja

Repozytorium Cyfrowe gromadzi i udostępnia znajdujące się poza granicami współczesnej Polski dziedzictwo kulturowe z terenów dawnej Rzeczypospolitej (archiwalia, stare druki, książki, czasopisma oraz opisy zabytków- poloników i inne związane z dziedzictwem kulturowym). Repozytorium to rezultat wspólnych działań Archiwum Głównego Akt Dawnych, Riksarkivet oraz Krigsarkivet (Sztokholm) oraz przede wszystkim Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców.

Wiadomości

Kolejne kopie archiwaliów pozyskane z Archivio Segreto Vaticano
[26.02.2018]

Uprzejmie informujemy, iż dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponad 12 tysięcy stron materiałów archiwalnych pozyskał Instytut dzięki projektowi nr 959/P-DUN/2016: Archiwalia-polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3. »

Kolejny etap prac związanych z kolekcją Pawła Dobrochotowa zakończony!
[26.02.2018]

Od 2010 r. Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy prowadzi intensywne badania nad zespołem Pawła Dobrochotowa z Sankt Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Dzięki dofinansowaniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 959/P-DUN/2016, nazwa zadania: Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk W St. Petersburgu. Etap VI) udało się pozyskać 4000 stron archiwaliów z wymienione kolekcji oraz opisać i przetłumaczyć ponad 300 opisów dokumentów. Miejmy nadzieję, że niebawem będzie możliwe opublikowanie inwentarzy z cennego zespołu poloników, jakim jest zespół Pawła Dobrochotowa. »

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...